Réka Kékes

Szexuális Bodywork Jelentése és Célja

avagy szexuális testudatosság és önismeret

kekes reka

A test egy élő organizmus – holisztikus, egymásra épülő rétegeivel és lenyomataival jóval több, mint gondolnánk. A test évmilliárdok információit hordozó tudatmező, melynek felfedezésével a modern kor előtt egy hatalmas kapu nyílt meg. Ennek hatására született meg a jelenkor bölcsességéből a bodywork, mint a testtel való kapcsolat újrafelfedezése, újratanulása. Követve a fizikai-energetikai-érzelmi test igényeit, képesekké válunk visszatalálni azokhoz az eredendő állapotokhoz, melyek szükségesek a megfelelő működésünkhöz.

MI AZ A BODYWORK?

A bodywork olyan testtudatos technikák és módszerek gyűjtőfogalma, mely a testtel történő munkára utal, s a testen keresztüli fejlesztés a célja. A bodywork fogalma nemcsak a fizikai testtel való munka, hanem a fizikai testet átható energetikai és érzelmi testtel való tudatos kapcsolat is.

Tehát a bodywork mindent magába foglal, ami a test felébresztését és az érzékelés megnyílását teszi lehetővé számunkra a mozgáson, érintésen, hangon, tudatos légzésen keresztül. A bodywork a testet egy térképnek tekinti annak megértéséhez és felfedezéséhez. Ebből kifolyólag nem tévesztendő össze azokkal a tapasztalási formákkal, melyek használják a testet, de nem tekintenek arra úgy, mint meghatározó tényezőre, hanem sokkal inkább csak a tapaszatat eredményéhez szükséges végrehajtó részre. A bodyworkben a testhez úgy fodulunk, mint egy végtelen tudatossággal és hatalmas potenciállal rendelkező információs tér, mely a tudattalanba kényszerült.

A bodywork a megfigyelés és tudatosítás alapvető módszerén alapszik, és célja a test teljes felszabadítása, a fizikai testet átható mintázatok megismerése, megértése és általa az idegrendszeri működés felülírása. Ezeknek a módszereknek az alapja általában az érintés, melyek a fizikai és energetikai test különböző szintjeire és belépési pontjaira hatnak az érintés különféle minőségein keresztül.

MIT CSINÁL EGY BODYWORKER?

A bodyworker az egyénre holisztikus szemszögből tekint, ezért a bodyworker módszerei széles spektrumon mozognak, melyeket a jelen helyzetnek megfelelően használ a teljes működési rendszer átkódolására. Ezért a bodyworker olyan személy, aki egyénre szabottan és teljes jelenlét-tudatossággal kíséri a folyamatot. Nem gyógyító, sem terapeuta, leginkább a kliens testi szintű felébredését és tudatosodását támogatja, és segíti őt abban, hogy ehhez a bölcsességhez hozzá tudjon férni önmagától. Tehát a bodyworker leginkább egy közvetítő, mintsem egy varázsló. Egy olyan megfigyelő, aki rámutat azokra a tudattalan működésekre, melyek nem megfelelő mintázatokat hoztak létre a test különböző rétegeiben, s gátolják abban az energiaáramlást.

MIT JELENT A SZEXUÁLIS BODYWORK?

A szexuális bodywork a bodywork egy olyan területe, mely a szexuális működést helyezi középpontba, és annak megfelelő működését teszi lehetővé az egyén számára a szomatikus önfelfedezés, önkapcsolódás, szexuális-erotikus önszabályozás által.

A szexuális energia aktivizált életenergia, tehát a szexuálisan felébredt test vibráló, életteli, áramló, vággyal teli, éber. A szexuális bodyworkben a fizikai-energetikai-érzelmi testre való hatás és újrakódolás által a test erotikusan éberré válik a szégyentől, bűntudattól, gátlásoktól, szokásoktól és kondícióktól való megszabadulás által.

szexologus_hatterkep_01

hasonló cikkek

Mik az éretlen női szexualitás jelei és hogyan lehet a vágytalanság érzését felülírni?
Mi is a szomatikus szexológia? Mit csinál egy szomatikus szexológus? Mire jó a szomatikus szexológia?
Miben különbözik egy szexuálpszichológus és egy szexuális fejlesztő munkája egymástól?
KR_emblema_koptatva6feh

erotic content

Are you over 18 years old?
By entering, you accept the rules for viewing adult content.