Réka Kékes

Intimitástól a Szexualitásig – Intenzív Zárt Csoport

Intenzív tapasztalatorientált szexuális önismereti programsorozat a Szexpozitív Egyesület támogatásával, mely nyitott a szakemberek és egyéb érdeklődők számára is. A szexualitás az emberi lét különösen egyéni és személyes része. A testünket átható intimitás, a vele való elmélyült kapcsolat megélése minden ember eredendő képessége, belső elrendeltsége. Ha képesekké válunk engedélyt és érvényt szerezni erotikus elevenségünknek és tudatosságunknak, […]

Sexual Self-awareness Basics

Vágyakkal születünk és általuk fejlődünk. Szexualitásunk kreatív életerő, melynek célja életünk táplálása, felszabadítása és kiterjesztése. Szexuális energiánk arra hivatott, hogy – megtestesítve a gyönyört általa – felhatalmazzuk magunkat a teremtésre és kiteljesedésre. Ez az intenzív szexuális önismereti hétvége arra ad lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülj saját teremtő szexualitásod forrásával és alapjaival, és megkaphasd azokat a szexuális […]

Gyönyörtípusok a Gyakorlatban

Kékes Réka - szexuális önismeret, szexedukáció

Az életre adott válaszainkat a környezetünk korlátozásai és lehetőségei erőteljesen formálták, mélységében alakították. A létezésünket alapjaiban mozgató életvágy nemcsak a túlélési mintáinkat határozza meg, hanem azt is, hogyan kapcsolódhatunk a legközvetlenebb formában a gyönyörhöz, a kiteljesedés esszenciális élményéhez. Az intimitásra és szexualitásra irányuló igényünk olyan elemi ösztönünk, mely alapmotívumként – a vágy által vezetve – […]

Férfi Minőségek – Női Energiák

Szexuális önismeret és szexedukáció Kékes Réka szomatikus szexológus vezetésével szexpozitív szemléletben

A polaritás a különbözőségek között létrejövő kapcsolat dinamikája, az általuk megszülető intenzitás gyönyöre. Ez a lét alapja, a szexualitás esszenciális mozgatórugója. Ahogyan képessé válsz a benned élő férfi és női energiák közötti együttműködésre és konszenzusra, úgy válsz egyre magabiztosabbá az intimitásodban, az érzelmi és vágyalapú kapcsolataidban. A gyönyör egymást kiegészítő aspektusainak tudatosításával, a poláris életenergiád, […]

Senses Free Evening

Érzékek Szabadon Est - érzéki önismeret - Kékes Réka szexuálpszichológus, szomatikus szexológus

Az Érzékek Szabadon Est egy olyan nyitott, elfogadó, szabad, valamint korlátoktól mentes tapasztalatorientált tér, melyben a test, az érzékelés, mozdulat, érintés, jelenlét, légzés és önkapcsolódás mélyebb kibontásán keresztül fedezheted fel érzéki önmagadat. Kiterjesztve érzékelőképességedet, kapcsolatot teremthetsz tested különféle rétegeivel, és a jelenlét-tudatosságod által feltérképezheted mélyebb szintű szükségleteidet, vágyaidat, határaidat. Egy biztonságos és védett kereteket biztosító […]

KR_emblema_koptatva6feh

erotic content

Are you over 18 years old?
By entering, you accept the rules for viewing adult content.